גלריה

מַעבָּדָה

חדר ישיבות

חבר יחסי הציבור

סדנה נטולת אבק

בניין המפעל

מעבדה

סדנת ייצור וציוד

משרד

ציוד מחנאות

צוות מדעי

מַעבָּדָה