גלריה

PHOKER חברה במפעל תמונה

מַעבָּדָה

PHOKER חברה במפעל תמונה

חדר ישיבות

PHOKER חברה במפעל תמונה

חבר יחסי הציבור

PHOKER חברה במפעל תמונה

סדנה נטולת אבק

PHOKER חברה במפעל תמונה

בניין המפעל

PHOKER חברה במפעל תמונה

מעבדה

PHOKER חברה במפעל תמונה

סדנת ייצור וציוד

PHOKER חברה במפעל תמונה

משרדי

PHOKER חברה במפעל תמונה

ציוד מחנאות

PHOKER חברה במפעל תמונה

צוות מדעי

PHOKER חברה במפעל תמונה

מַעבָּדָה